Askespredning og mindehøjtidelighed ved havet

Askespredning og mindehøjtidelighed ved havet

En askespredning kan være en smuk og personlig måde at tage afsked på. En askespredning vil sige, at afdødes aske spredes over åbent hav, større fjorde eller bugter.

Hvordan foregår en askespredning?

Umiddelbart efter man har hentet urnen fra krematoriet, skal man udføre askespredningen. Det vil sige, at man henter urnen og køre den ud til det hav, hvor man ønsker at udføre askespredningen. Nogle vælger i forbindelse med ritualet, at holde en lille højtidelighed.

Regler for askespredning

Askespredningen skal foregå minimum 200 meter fra land. Man kan derfor ikke sprede asken i sin egen have. Man kan selv sejle ud i en båd og sprede asken, eller man kan spørge om lov til at strø asken fra en færge. Når man spreder asken, må man ikke nedsænke urnen i havet, man skal derimod åbne urnen ved vandoverfladen og strø asken derfra. Efterfølgende skal urnen destrueres. Ellers er der ingen særlige regler for, hvordan det skal foregå - foruden at man sørger for, at gøre det på en måde, så det ikke vækker opsigt. Det er helt og holdent familiens eget ansvar at få spredt asken, og det skal gøres, hvis man har søgt om det og fået tilladelse. Det er nemlig ikke tilladt at opbevare urnen privat i sit hjem.

 

Hvem har lov til en askespredning?

Ønsker I en askespredning, skal man først og fremmest sørge for at få en tilladelse fra begravelsesmyndigheden i det sogn, hvor afdøde boede. Begravelsesmyndigheden vil derefter vurdere sagen og tage stilling til, om det kan tillades eller ikke. Som udgangspunkt får man lov, hvis man kan dokumentere, at afdøde selv ønskede det. Dog, kan man godt få tilladelsen uden skriftlig dokumentation fra afdødes sogn, hvis de pårørende er enige og det utvivlsomt var afdødes ønske. Man vil i sådant tilfælde udfærdige en tro- og love erklæring. Da det er sognepræsten i sognet, der træffer afgørelsen, bør man derfor rette henvendelse hertil eller tale med bedemanden, hvis man ønsker en askespredning.
Ønsker man at dele asken og sprede den flere steder i Danmark eller i udlandet, kan der gives tilladelse hertil. Dette kræver en yderligere tilladelse fra den lokale begravelsesmyndigheden.

Hvordan nedskriver man sit ønske om askespredning til ens pårørende?

Ønsker du en askespredning, skal du udfylde en blanket herpå på borger.dk. Det er dog ikke et krav, du du bruger denne blanket. Skriver du erklæringen på et almindeligt papir, skal der indgå dit navn, adresse og cpr. nr., dato og underskrift.

 

Du kan læse mere om valg af gravsted her:

https://www.begravelsesguiden.dk/guide/valg-af-gravsted

Ring og få anbefalet en godkendt bedemand

Phone71 71 11 00
Spinner

Se hvem der synes godt om os

Alzheimersforeningen Hjerneskadeforeningen Parkinsonforeningen Min Advokat