Bisættelse - fordele og ulemper

Hos de fleste bedemænd fremstår begravelser billigere end bisættelser. Men er det nu også sådan det forholder sig? Der kan være stor prisforskel på den bedemand du vælger, og derfor klæder vi dig på, så du kan træffe et velovervejet valg.

Sådan gennemskuer du prisen på bisættelser

Når bedemanden på sin hjemmeside sammenligner prisen på en begravelse (kisten nedsænkes i jorden) og en bisættelse (kisten brændes på krematorium), kan det se ud som om prisen på en bisættelse er dyrere. Men det bedemanden præsenterer dig for, er udelukkende prisen på hans eller hendes ydelser, og der bør i teorien ikke være nogen særlig prisforskel på de to løsninger. Grunden til, at nogen bedemænd tager sig ekstra betalt for en bisættelse er, at der indregnes en urne og en ekstra kørsel til krematoriet - noget der ikke er nødvendigt når man afholder en begravelse. Derfor kan bisættelser se dyrere ud, selvom de ikke nødvendigvis er det.

Der er dog stor forskel på, hvordan bedemændene opgør deres priser, og vil du være sikker på, at vælge en bedemand der er godkendt på pris eller ønsker du at vide hvad en bisættelse bør koste, kan du ringe til os.

Mange bedemænd præsenterer dig nemlig ikke for de øvrige omkostninger til fx kirkegård og krematorium, og regner man dem med, vil man se, at en bisættelse generelt er dyrere billigere. Så hvis økonomien er afgørende for dit valg, bør man overveje at bisætte.

Kirkegården er billigere ved bisættelser

Det som primært gør begravelser dyrere er, at du som pårørende forpligter dig til at betale for 20-30 års vedligehold på kirkegården, mens du kun skal betale for 10 års vedligehold ved urnenedsættelser (bisættelse). Selvom man medregner afgiften til krematoriet, vil de samlede omkostninger til en bisættelse ikke overstige de samlede udgifter til en begravelse.

Vi siger det igen. Ønsker du at gøre det så billigt som muligt, bør du overveje en bisættelse. Når man vælger at bisætte, kan man faktisk gøre det utrolig billigt. Der findes nemlig mange måder at bisætte på, mens der kun findes én måde at begrave på. Ved en bisættelse kan man vælge at nedsætte urnen på: et privat gravsted; de ukendtes; eller sprede asken over havet. Ønsker du at vide hvilken bisættelsesform, der er den rigtige for dig og din økonomi, kan du ringe til vores rådgivning og tale situationen igennem inden du låser dig fast på noget. Mange er også begyndt at tænke miljøet ind, og vælger derfor en bisættelse, selvom der ikke er beviser for, at en bisættelse rent faktisk er mere miljøvenlig.

Bisættelse: Det miljømæssige regnskab

Omkring 80% vælger at bisætte deres kære, ofte på grund af den besparelse man opnår på et forløb, der i forvejen er dyrt. Samtidig er vi mere miljøbevidste end nogensinde før. Det paradoksale er, at bisættelser ikke er særlig miljøvenlige i det hele taget. Selvom begge metoder er miljøbelastende, peger nyere forskning i retning af, at bisættelser faktisk er værst.

Når man ved en bisættelse, kremerer (brænder) et menneske, skal ovnen opvarmes til 760 - 1150 C. En brænding varer 75 min. og det er ikke svært at se, at en kremering kræver meget energi. Faktisk går der i gennemsnit 285 kWh gas og 15 kWh el, på en kremering, svarende til en almindelig danskers gennemsnitsforbrug på en hel måned. Og dem er der godt 44.000 af om året. Derudover udledes der anseelige mængder CO2, som heller ikke gavner miljøet. Det tragikomiske er, at de fleste pårørende er meget optagede af, at vælge en bio-urne hos bedemanden, selvom det i sig selv, kun er et plaster på såret. Men når en kiste sænkes ned i jorden, som den gør ved en begravelse, er det heller ikke gratis mht. miljøet. Især de billige kister indeholder kemikalier, som trænger ned i grundvandet. Når det gælder bisættelser, vil kemikalierne i stedet brændes og udledes i atmosfæren, hvilken også er skadeligt. Den mest miljøvenlige måde at tage afsked på er altså ved at vælge en massiv ikke-malet trækiste (den dyre løsning) og en traditionel begravelse – selvom den er meget dyrere end en bisættelse.

Ring og få anbefalet en godkendt bedemand

Phone71 71 11 00
Spinner

Se hvem der synes godt om os

Alzheimersforeningen Hjerneskadeforeningen Parkinsonforeningen Min Advokat