Forbrugergaranti

Når du benytter en bedemand som vi har anbefalet dig, er du automatisk dækket af vores bedemandsgaranti. Bedemandsgarantien er en måde, hvorpå vi kan sikre de pårørende et godt forløb, når de benytter sig af en bedemand som vi har valgt at stå inde for. Garantien dækker op til 5.000 kr. af bedemandsydelserne, hvis du skulle opleve problemer.


Vi ønsker, at alle pårørende kommer bedst muligt igennem den svære tid, og derfor er det vigtigt, at du som pårørende kan være tryg ved den service vi tilbyder, og det sikkerhedsnet som vi har spændt ud under dig.

Hvad er bedemandsgaranti?

Bedemandsgarantien dækker med op til 5.000 kr., hvis det skulle ske, at pårørende oplever fejl eller mangler ved ydelser leveret af en bedemand som Begravelsesguiden har kvalitetssikret, uanset om det omhandler fejl som uvenlighed eller fejl i produkter som for eksempel kiste og/eller urne.

Garantien medfølger gratis, såfremt du gør brug af en godkendt bedemand som du har fået anbefalet af en rådgiver hos Begravelsesguiden. Hvis du oplever fejl og mangler hos bedemanden, skal du altid kontakte os hurtigst muligt på 71 71 11 00.

Hvordan forløber garantiprocessen?

Før du henvender dig til os, skal du have taget kontakt til den pågældende bedemand med henblik på selv at løse situationen. Såfremt situationen løses med bedemanden – det vil sige, at du og bedemanden indgår et forlig, bortfalder eventuel godtgørelse fra Begravelsesguiden.

Henvendelsen til bedemanden skal ske på skrift således, at du kan dokumentere din henvendelse overfor os.

Så snart vi modtager din anmodning om at få dækning via bedemandsgarantien, vil den blive behandlet. Begravelsesguiden kan altid stille krav om yderligere dokumentation, og vi anbefaler derfor altid, at du dokumenterer dit forløb.

Dette bør du dokumentere

  • Korrespondencen mellem dig og bedemanden
  • Prisoverslag
  • Slutregning
  • Dokumentation for at betalingen til bedemanden har fundet sted
  • Kopi af dødsanmeldelsen

Begravelsesguiden forbeholder sig altid retten til at mægle mellem dig og bedemanden for at indgå et forlig.

Du får svar på din anmodning indenfor ca. 7 hverdage og evt. godtgørelse udbetales til boet senest 7 hverdage efter at sagen er afsluttet.

Hvem kan benytte garantien?

Fejl mht.

Garantibeløb

Begravelseshjælp 300,00 kr.
Efterlevelseshjælp 300,00 kr.
Dødsanmeldelse 300,00 kr.
Efterlevelseshjælp 300,00 kr.
Venlighed 300,00 kr.
Rettidighed/punktlighed 300,00 kr.
Grundighed 300,00 kr.
Uetisk adfærd 1.000,00 kr.
Kiste 1.000,00 kr.
Urne 300,00 kr.
Blomster 700,00
Dødsannonce 400,00 kr.
Gravsten 2.000,00 kr.
Ligklæder 500,00 kr.
Priser 1.000,00 kr.
Tyveri 1.000,00 kr.

Den person, der har kontaktet os og som har fået anbefalet en godkendt bedemand, kan anmode telefonisk om at få tilsendt en anmeldelsesformular på e-mail.

Formularen skal udfyldes af den person, som har underskrevet begravelsespapirerne hos bedemanden. Hvis det ikke er dig selv, som har underskrevet begravelsespapirerne, skal du videresende formularen til rette vedkommende.

Der kan udelukkende ansøges om dækning af bedemandsgarantien én gang per dødsbo.

Hvad dækker bedemandsgarantien?

Bedemandsgarantien dækker fejl og mangler ved nedenstående ydelser, dog maksimalt op til 5.000 kr. i alt. Hvis du oplever fejl og mangler ved bedemandens ydelser, og bedemanden kun godtgør dele af fejlen, dækker vi resten – dog op til de 5.000 kr.

Kriterier for udbetaling af bedemandsgarantien

Hvis du ansøger om godtgørelse via bedemandsgarantien, vil Begravelsesguiden kunne stille krav om nødvendig dokumentation (også udover den ovennævnte) som et kriterium for at modtage godtgørelse via bedemandsgarantien. Vi anbefaler derfor, at du dokumenterer dine aftaler med bedemanden.

Bedemandsgarantien dækker udelukkende fejl og mangler ved bedemandens ydelser, og vi forbeholder os retten til at oplyse bedemanden om din henvendelse til os, og du fremstår derfor ikke som anonym overfor bedemanden.

Vi forbeholder os desuden retten til altid at vurdere, om den enkelte sag er berettiget til godtgørelse, uanset om ovenstående betingelser i øvrigt er opfyldt. Det vil sige, at vi fra sag til sag vurderer, om der er tale om fejl i forbindelse med bedemandens ydelser. Vi bestræber os naturligvis på at vurdere alle sager objektivt.

Anmeldelsesfrist

Alle anmeldelser skal være Begravelsesguiden.dk i hænde senest 30 dage efter datoen for dødsfaldet.

Ring og få anbefalet en godkendt bedemand

Phone71 71 11 00
Spinner

Se hvem der synes godt om os

Alzheimersforeningen Hjerneskadeforeningen Parkinsonforeningen Min Advokat