Psykolog eller ej?

Der kan ikke gives noget entydigt svar på, om man bør få professionel hjælp til bearbejdning af sorg eller, hvornår man i så fald skal tage kontakt til en psykolog. Der kan dog gives et par bud på, hvornår det ville være en hjælp.

    Situationer hvor en psykolog kan være relevant

  • Hvis dødsfaldet er sket pludseligt, for eksempel som følge af en ulykke, kan det være særdeles relevant med hurtig hjælp til at få set på det, der er sket, og påbegyndt den svære erkendelsesproces.
  • I andre tilfælde kan det være, at behovet for hjælp først er relevant, når alt det praktiske omkring begravelsen er overstået.
  • Og i andre tilfælde først endnu senere, når man måske synes, at man ikke længere i samme udstrækning kan trække på sin familie og sine nærmeste.

Du kan drøfte spørgsmålet om behovet for hjælp med din læge eller ved en indledende samtale med en psykolog. Du kan også overveje, og med læge og psykolog drøfte, om du vil have gavn af at deltage i en sorggruppe. Det vigtigste er, at du ikke holder dig tilbage for at få hjælp, fordi du synes, du bør kunne klare det selv.

Hvordan finder man en psykolog?

I de fleste tilfælde, kan din læge hjælpe dig med at finde en psykolog. Men du kan også selv finde en ved at søge på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside: www.psykologeridanmark.dk.

Du indtaster den by, hvor du søger psykolog og eventuelt, at du søger en psykolog knyttet til den offentlige sygesikring. Herefter mailer eller ringer du til psykologen og bestiller en tid. Hvis du synes, at ventetiden er for lang, kan du prøve hos en anden psykolog.

Hvem kan få tilskud til psykologhjælp?

Når en nærtstående er død, kan du få en henvisning til en psykolog hos egen læge. Man kan selv vælge, hvilken psykolog man vil gå til. Dog skal det være en psykolog, der er knyttet til den offentlige sygesikring, hvis man vil bruge henvisningen og dermed få tilskuddet fra sygesikringen.

Du kan også få en henvisning til en psykolog, hvis din læge vurderer, at du er ramt af en såkaldt "invaliderende sygdom". En alvorlig cancer (med eller uden dødelig udgang), er et eksempel på en såkaldt invaliderende sygdom. Også her er der krav om at finde en psykolog, der er knyttet til den offentlige sygesikring, hvis man ønsker tilskud til psykolog.

Hvornår kan man senest få en henvisning?

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 12 måneder efter dødsfaldet. En henvisning kan dog i visse tilfælde udstedes senere for eksempel, hvis dødsfaldet har udløst en depression hos den pårørende.

En henvisning giver ret til maks. 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.

Hvor meget skal man betale efter tilskud?

Egenbetalingen efter tilskud fra sygesikringen er p.t. 348 kr. pr. samtale, første samtale dog 417 kr.

Du kan også undersøge, om du har en forsikring, for eksempel en privat- eller familieforsikring, der betaler for psykologhjælpen.

Har du børn, der også har brug for hjælp, bør du undersøge, hvilken hjælp din kommune kan tilbyde. Har dødsfaldet for eksempel sammenhæng med en cancersygdom, kan du også høre om mulighederne for hjælp hos Kræftens Bekæmpelse.

Kan man skifte psykolog?

Henvisningen gælder stadig, selvom du skifter psykolog i forløbet. Fortæl blot den nye psykolog, at der er tale om et skift, så tager psykologen kontakt til regionen og får oplyst, hvor mange konsultationer, du har tilbage på henvisningen.

Denne del er udarbejdet i samarbejde med Dansk Psykologforening

Dansk Psykolog Forening organiserer Danmarks ca. 9000 psykologer. Blandt foreningens opgaver er at holde øje med psykolog-uddannelsernes kvalitet og at sikre høj etik i psykologernes varetagelse af deres profession. Hos psykologen får klienten hjælp baseret på forskningsmæssig viden og med respekt for den fortrolighed, der udspringer af terapeutens tavshedspligt.

Dansk Psykologforening

Ring og få anbefalet en godkendt bedemand

Phone71 71 11 00
Spinner

Se hvem der synes godt om os

Alzheimersforeningen Hjerneskadeforeningen Parkinsonforeningen Min Advokat