ATP Livslang Pension - Hvad er det og hvor meget f...

ATP Livslang Pension - Hvad er det og hvor meget får jeg udbetalt?

Mange pårørende mangler information om ATP Livslang Pension. Det er nemlig de færreste, der er opmærksomme på, at de kan få udbetalt et engangsbeløb fra ATP, når de mister en af deres kære.

Enhver, der har været på det danske arbejdsmarked, har indbetalt til ATP Livslang Pension og de pårørende vil i mange tilfælde være berettigede til at få en rest af de opsparede penge udbetalt (op til 50.000 kr.).

Vi på Begravelsesguiden har lavet denne artikel som en guide til dig, der gerne vil blive klogere på, hvad ATP Livslang Pension er og hvordan du finder ud af, hvor mange penge, du har ret til at få udbetalt.

Når du skal finde ud af, hvad du som efterladt er berettiget til, skal du være opmærksom på følgende:

Om afdøde blev pensioneret før eller efter 1. januar 2002

  • Der er forskellige regler for udbetaling ved indbetaling til ATP før og efter 2002 - nogle vil også falde ind under begge ordninger, hvis indbetaling til ATP er sket både før og efter 1. januar 2002. 

Om du har rette pårørende status

  • Ægtefælle
  • Barn under 21 år
  • Fraskilt tidligere ægtefælle (I skal tidligere have været gift i minimum 5 år og afdøde skal være pålagt bidragspligt for dig.)

Afdødes fødselsdato

Hvad er ATP 

Når budgettet til din pension skal laves, er det vigtigt, at ATP Livslang Pension bliver inkluderet. ATP betyder Arbejdsmarkedets Tillægspension og er en livslang pension, som næsten alle borgere i Danmark indbetaler til. Indbetalingen starter lige så snart man træder ind på arbejdsmarked og arbejder minimum 9 timer om ugen.

Indbetalingen finder sted hver måned og fortsætter til man går på pension. Man indbetaler selv en tredjedel, og de resterende to tredjedele betales af arbejdsgiverne. Denne fordeling samt indbetaling, er den pågældende arbejdsgiver ansvarlig for. Hvis man derimod ikke er aktiv på arbejdsmarked og modtager enten kontanthjælp, sygedagpenge eller er arbejdsløs, bliver der stadig indbetalt til ATP Livslang Pension. I dette tilfælde er det statens ansvar at sørge for indbetalingen.

Udbetaling af ATP 

Udbetaling af ATP Livslang Pension begynder den dag, man går på pension. Heraf udbetales et beløb hver måned så længe man lever, uafhængigt af eventuelle andre pensionsordninger.

Udsættelse af udbetaling 

Udbetaling af ATP Livslang Pension kan udsættes helt op til 10 år regnet fra den første måned, man går på folkepension. Ved udsættelse af ATP-udbetaling forhøjes ens pension for hver måned udbetalingen udskydes. 

Hvordan er de efterladte stillet i forhold til eventuel resterende ATP?

Udbetaling til pårørende ved dødsfald

Hvis man går bort mindre end ti år efter udbetalingen af ATP Livslang Pension er påbegyndt, udbetales en rest af afdødes ATP til de pårørende.

Der blev lavet en ny ordning for udbetaling af ATP til efterladte i 2002. Derfor er der forskellige regler for udbetaling af beløbet alt efter, om afdøde er pensioneret før eller efter 2002.

Hvis ATP er indbetalt efter 01.01.2002

(Afdøde har været på det danske arbejdsmarked efter år 2002)

Betingelser for udbetaling:

  • Afdøde skal have indbetalt til ATP i minimum 2 år

  • Afdøde og den efterlevende partner skal have haft fælles folkeregisteradresse i minimum 2 år før dødsfaldet.

Ydelse til ægtefælle eller samlever:

Hvis betingelserne er opfyldt, udbetales et engangsbeløb til den efterlevende ægtefælle på op til 50.000 kr. før afgift til staten på 40%.

Summen af engangsbeløbet vil gradvist aftrappes år efter år fra da den nu afdøde nåede pensionsalderen til vedkommende fyldte 70 år. Retten til denne ydelse frafalder altså, hvis afdøde var 70 år eller mere på dødstidspunktet.

Ydelse til børn af afdøde:

Der udbetales et engangsbeløb på op til 50.000 kr. (før afgift på 40% til staten) til hvert barn under 21 år. Hvis barnet er under 18 år, udbetales beløbet til barnets værge.

Bemærk!

Som udgangspunkt udbetales engangsbeløbet, når ATP modtager besked om dødsfaldet fra CPR-registret, men hvis afdøde boede i udlandet eller hvis den efterlevende pårørende bor i udlandet, sker udbetalingen kun ved anmodning om dette fra den, der er berettiget til udbetalingen.

Hvis afdøde hverken havde en ægtefælle eller børn under 21 år, udbetaler ATP ingen penge til de efterladte. Øvrige arvinger er altså ikke berettigede til udbetaling.

Hvis ATP er indbetalt før 01.01.2002

(Afdøde har været på det danske arbejdsmarked før år 2002)

Her gælder lidt andre regler, der som udgangspunkt afhænger af, hvornår afdøde var født.

Ydelserne udbetales som et engangsbeløb, som udbetales til den efterladte ægtefælle og/eller børn af afdøde under 18 år. Udbetalingens størrelse afhænger af, hvor meget der er indbetalt til ATP før 1. januar 2002.

Afdøde var født før 1. juli 1925:

Der udbetales et engangsbeløb, der svarer til 50% af afdødes løbende pension.

Afdøde var født mellem 1. juli 1925 og 30. juni 1941:

Der udbetales et engangsbeløb svarende til 35% af afdødes løbende pension. Dette kan desuden suppleres med yderligere et engangsbeløb, der afhænger af den efterladtes egen ATP.

Afdøde er født efter 30. juni 1925:

Der udbetales et engangsbeløb svarende til 35% af afdødes løbende pension.

Fraskilte ægtefæller:

Under visse omstændigheder, har fraskilte ret til at få udbetalt et engangsbeløb fra ATP. Retten til dette engangsbeløb kræver, at det tidligere ægteskab havde en varighed på mindst fem år, og at den afdøde var pålagt bidragspligt for den efterlevende.

Hvis man er berettiget til udbetaling under begge ordninger - altså afdøde har indbetalt til ATP både før og efter 2002, udbetales kun det højeste beløb.

SKAT og afgift:

Der skal betales afgift på 40% til staten uanset, hvornår afdøde er født.
Der gælder dog særlige regler, hvis indbetaling til ATP er ophørt 31. december 1979 eller tidligere - da betales kun 25% til staten.

Skatterabat

Hvis man er berettiget til udbetaling efter den 1. april 2015,  gives 2.5% skatterabat. Dette sker automatisk.

Kontakt Begravelsesguiden.dk

For yderligere information, kan du kontakt begravelsesguiden.dk til en uforpligtende samtale på telefon 71 71 11 00. Du er også velkommen til at sende en mail på kontakt@begravelsesguiden.dk

Kilder

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/p/pensioner---private/atp/udbetaling-af-ydelser-fra-atp

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164210#Kap4

https://seniorhaandbogen.dk/okonomi/doedsfald/udbetaling-atp-ved-doedsfald/

Ring og få anbefalet en godkendt bedemand

Phone71 71 11 00
Spinner

Se hvem der synes godt om os

Alzheimersforeningen Hjerneskadeforeningen Parkinsonforeningen Min Advokat