Begravelsesopsparing

Begravelsesopsparing

Hvad gør du, hvis du vil sikre dig, at der er penge nok til din egen begravelse? 

Hos Begravelsesguiden.dk oplever vi, at mange står med en bekymring omkring tiden, efter de selv er gået bort. De ønsker ikke at deres børn, eller andre pårørende, skal stå med en økonomisk belastning, som kan komme til at koste dem penge, som de ikke har. Mange har selv været igennem et begravelsesforløb, der har sat dem selv i en økonomisk svær situation.

En dyr affære

Man kan ikke komme udenom, at begravelser og bisættelser koster penge, og disse penge kan være svære at ‘finde’, hvis ikke der er nok i afdødes bo til at dække begravelsesomkostningerne.

For mange pårørende går begravelser og bisættelser derfor hen og bliver en dyr og uoverskuelig affære. I nogle tilfælde gør det, at den pårørende kan føle sig nødsaget til at gøre ceremonien mindre eller helt overlade alt til kommunen, fordi de ikke selv har økonomien til det. Et sådant scenarie er selvfølgelig rigtig ærgerligt, hvis man ønsker at sørge for den bedst mulige afsked. 

Hvis du bekymrer dig om, at ovenstående scenarie skal være dét dine pårørende kommer til at stå med, kan du her læse om, hvordan man kan sikre dem ved at lave en begravelsesopsparing:

Hvad er en begravelsesopsparing?

Helt kort dækker begrebet begravelsesopsparing over flere ting, men den mest gængse er, at det er en ordning, hvor man kan indsætte et beløb hver måned til en opsparing. Efter nogle år vil man således være sikret, at der er nok penge til at dække ens egen begravelse. 

Dette bliver efterspurgt i større og større grad, og derfor findes der i dag flere forskellige begravelsesopsparinger. Men hvad kan de forskellige ordninger tilbyde, og hvad skal man være varsom med, hvis man begiver sig ud i en sådan løsning? 

Fordi begravelsesopsparinger er vokset i popularitet, har vi hos Begravelsesguiden set lidt nærmere på tre typer af begravelsesopsparinger. Vi har i vores undersøgelse kigget dem efter i sømmene efter ting, der er uklare eller som man skal være særligt opmærksom på, hvis man overvejer at starte en begravelsesopsparing.

Elysium

Hos Elysium indbetaler man et startbeløb på minimum 500 kr., og derefter er minimumsbeløbet til indbetaling på 300 kr.  På Elysium.dk oplyses det, at der maks må være et beløb på 35.000 kr. stående. Det er dog interessant at bide mærke i, hvad der sker, hvis begravelsen eller bisættelsen bliver mindre end de 35.000 kr. Til det skriver de:

“Er et indestående større end udgifterne til medlemmets begravelse/bisættelse, overføres det overskydende beløb til en overskudskonto.” (Elysium.dk)

Det vil sige, at pengene ikke udbetales til nærmeste pårørende eller indgår i boet. Såfremt indestående er på 10.000 kr. eller mere vil disse penge gå til en forening eller organisation med et velgørende eller almennyttigt formål. Som bruger af denne ordning, skal man altså være klar over, at man ikke har mulighed for at forvalte, hvad der sker med eventuelt overskydende beløb fra opsparingen.

Opsigelse af medlemskab?

Man skal være opmærksom på, at medlemskabet ved Elysium ikke kan opsiges, at beløbet ikke kan tilbagebetales og at pengene på opsparingen kun må anvendes til begravelsesomkostninger. Det er derfor ikke muligt at få nogle af pengene igen, efter de er indbetalt.

Begravelseskassen Danmark

Hos begravelseskassen Danmark skal man være fyldt 40 år for at starte en opsparing, og betalingen afhænger af ens alder. Det vil sige, at jo ældre man er, når man starter et medlemskab, jo større skal den første indbetaling være. Denne beregnes ved at gange alderen med 20 kr. Er man eksempelvis 65 år, vil første indbetaling lyde på 1.300 kr. 

Hvad er max beløbet?

Hos Begravelseskassen Danmark er der ikke et maks beløb. Derimod kan der kun indbetales 10 indskud. Man skal derfor selv sørge for, at der er nok penge på opsparingen inden for de 10 indbetalinger.

Pengene, der er indbetalt, er dog modsat Elysium ikke ‘fanget’ i opsparingen, og hvis der findes et overskud, vil dette udbetales til boet efterfølgende.

“I forbindelse med boopgørelsen vil en Opsparingsordning eller en Forudbetalt Begravelse indgå på samme måde som andre begravelsestilskud og aktiver.” (Begravelseskassen.dk)

Det vil sige, at opsparingen regnes med i boet, og derfor vil det også få en betydning for eventuelle tilskud til begravelsesomkostningerne.

Andre alternativer til begravelsesopsparinger

Det kan være svært at overskue, hvad der skal ske i fremtiden. Hvis du, med rette, ikke føler dig helt tryg i at skulle binde dig og dine penge til en begravelsesopsparing, er det heldigvis sådan, at der er andre måde at gøre det på.

Banken som mulighed

Helt enkelt kan du tage fat i din bank og få oprettet en konto. Kontoen kan du navngive ‘Begravelsesopsparing,’ og denne konti vil fungere som din begravelsesopsparing. Du kan på denne konto, som en hvilken som helst anden konto, selv bestemme, hvor meget eller lidt du vælger at overføre. Du har eksempelvis mulighed for selv at vælge, hvorvidt betalingen skal ske automatisk hver måned, som forskellige beløb løbende, eller som én stor overførsel. 

Det, du skal være opmærksom på, hvis du vælger banken som din løsning, er, at kontoen er som alle andre bankkonti. Skulle der eksempelvis ske noget, der påvirker din generelle økonomiske situation, vil pengene på begravelsesopsparingen tælle som enhver anden konto og blive inddraget til eventuel gældsbetaling.  

Føler du dig stadig ikke helt sikker på, hvordan du sikre dine pårørende, er du altid meget velkommen til at ringe ind til en af vores rådgivere på: 71 71 11 00.

Guide til begravelsen

Ring og få anbefalet en godkendt bedemand

Phone71 71 11 00
Spinner
Bedømmelse

Læs vores 1.400+ flotte anmeldelser på Trustpilot