Sundhedsvæsenet glemmer de pårørende

Sundhedsvæsenet glemmer de pårørende

 

Med kommunal- og regionsvalget kun få dage væk, er det nu, at vi som borgere kan flytte vores samfund i den retning, vi ønsker. Når danskerne går til stemmeurnerne den 21. november, håber jeg, at der er andre, som også bruger stemmen på at sige stop til nedskæringer i sundhedsvæsenet og ja til mere kvalitet.

Det er ikke en kritik af sundhedsvæsenets personale, for ingen kan opretholde sit faglige niveau eller viljen til at gå de ekstra skridt for patienter og pårørende, når omgivelserne smuldrer omkring en. Det er en kritik af det system, vi har tvunget ned over vores sygeplejersker på hospitalerne og plejepersonale ude i kommunerne med produktivitetskrav og målstyring. Det er en kritik af, at 6 ud af 10 FOA-medlemmer svarer, at de har mindre tid til at snakke med de ældre i dag, end de havde for to år siden.

Efter kommunal- og regionsvalget vil det handle om, hvordan den nye værdibaserede styring skal forvaltes, når det forhadte produktivitetskrav bliver udfaset. Derfor bliver det afgørende, hvem vi stemmer ind til at varetage den opgave. For mig at se handler det i høj grad om, at kandidaterne (Danske Regioner og KL) kæmper for, at værdibaseret styring bliver lig med at gøre tiden værdifuld igen. I dag har vores plejepersonale nemlig ikke tid til at skabe værdi, og det går ud over både patienter og pårørende.

Tiden har en selvstændig værdi

Når plejepersonalet ikke har tid, står pårørende eksempelvis ofte alene med sorgen, når en de har haft kær, er gået bort. Det hører jeg hver dag, når vi hjælper pårørende igennem alle dele af begravelsesprocessen. Selvfølgelig nedprioriterer plejepersonalet ikke tiden til samtale med vilje. Faktisk svarer 9 ud af 10 i plejesektoren, at det er vigtigt, at de pårørende får et godt begravelsesforløb, mens 72% mener, at de kan gøre mere for, at forløbet forbedres. Men en betragtelig andel af personalet på knap 40 pct. peger samtidig på tid som den begrænsende faktor for, at forløbet kan forbedres.

Samtale om døden har ualmindelig stor værdi og kan lette processen for de sørgende. Hvis den værdibaserede styring skal skabe værdi for patienter og pårørende i Danmark, skal tiden tildeles en større selvstændig værdi, så der igen bliver plads til samtaler om eksempelvis døden, sorgen og begravelsen. Uanset kommune, region, køn og etnicitet kommer døden altid ind på livet af os som borgere, og derfor er der brug for et større fokus på området. Vi bør opprioritere at have en sundhedssektor, hvor personalet er klædt på og har tiden til at tale om døden.

Så kære Danske Regioner, KL, kommunale og regionspolitikere. Husk at give tiden større værdi fremadrettet. Jeg ved, at rigtig mange savner tiden til samtale, nærvær og omsorg i sundhedsvæsenet og plejesektoren. Der er ingen tvivl om, at jeg kommer til at sætte mit kryds ved den kandidat, som kæmper for tidens selvstændige værdi.

Ring og få anbefalet en godkendt bedemand

Phone71 71 11 00
Spinner
Bedømmelse

Læs vores 1.400+ flotte anmeldelser på Trustpilot