Undersøgelse af bedemænds priser

Undersøgelse af bedemænds priser

Det kan være vanskeligt at få oplyst prisen på de forskellige ydelser hos de danske bedemænd. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Begravelsesguiden.dk. Læs hele undersøgelsen her.

Indledning

Undersøgelsens overordnede formål er at kaste lys over i hvilken grad bedemandsbranchen oplyser priser. Undersøgelsen er foretaget i december 2012 og består af to dele. Første del består af en kvalitativ rundspørge om bedemændenes prispolitik. Anden del består af en undersøgelse af prisniveauet.

Metode

Kvalitativ undersøgelse

Den kvalitative undersøgelse er foretaget ved 121 telefoninterviews. Stikprøven er udvalgt ved tilfældig udvælgelse. Samtlige bedemænd har ytret sig om bedemandsbranchens prispolitik. Interviewsne varede i gennemsnit 41 minutter. Alle bedemænd blev stillet de samme spørgsmål for at sikre intern konsistens.

Kvantitativ undersøgelse

Den kvantitative undersøgelse er udført ved at udsende et standardiseret spørgeskema til 237 bedemænd (412 forretninger).

Undersøgelsen af bedemandsbranchens priser, fordelt på enkeltydelser, er baseret på statiske modeller og metoder. Dette for at eliminere systematiske målefejl og samtidig opretholde en videnskabelig standard.

Undersøgelsen af prisniveauet er foretaget på begivenhederne: begravelse og bisættelse. Prisniveauet på en begravelse måles på følgende parametre: ”billigste kiste”, ”ilægning i kiste ved 2 mand”, ”20 km. rustvognskørsel”, ”udbringning og opstilling af kiste” samt ”honorar”. Prisniveauet på en bisættelse er estimeret ud fra samme praksis, dog med tillæg af parameteren ”billigste urne”. Prisniveauerne er beregnet uden weekendtillæg.

Resultat

Kvalitativ undersøgelse

I forbindelse med den kvalitative undersøgelse blev den enkelte bedemand adspurgt, om denne ville oplyse priserne på en række enkeltydelser. 12 bedemænd (10 %) valgte at oplyse priserne, mens 109 bedemænd ikke oplyste dem. 4 af de 12 bedemænd valgte at oplyse priserne uden omsvøb mens 8 bedemænd bortforklarede dem.

Resultatet af de 121 interviews viser, at der er konsensus omkring prispolitikken i branchen. Den generelle tendens blandt bedemændene er, at der fokuseres på kvalitet frem for pris. Mange bedemænd begrunder dette med, at forbrugeren i lav grad bekymrer sig om prisen, når de er ramt af sorg. En anden hyppig forklaring er, at det er kompliceret at beregne prisen, da den afhænger af flere faktorer. Den sidste fremherskende forklaring er, at forbrugeren gerne betaler ekstra for god service. Mange bedemænd understreger desuden, at mange forbrugere ikke spørger til prisen.

Kvantitativ undersøgelse

Begravelsesguiden.dk har i alt modtaget 16 besvarelser fra bedemænd, der samlet ejer 34 forretninger. Stikprøven viser, at gennemsnitsprisen på en begravelse ligger på 10.176 kr., mens gennemsnitsprisen på en bisættelse ligger på 10.811 kr. Det fremgår ligeledes af stikprøven, at der er over 6.000 kr. i forskel fra den billigste til den dyreste bedemand.

Undersøgelsen af prisniveauet viser, at gennemsnitsprisen på den billigste begravelse kan forventes at ligge i intervallet 9.706-11.284 kr., mens gennemsnitsprisen på en bisættelse kan forventes at ligge i intervallet 10.320-12.017 kr.

Stikprøveresultaterne afslører desuden, at hver anden bedemand oplyser deres priser på nettet. På baggrund af disse observationer kan det med overvejende sandsynlighed fastslås, at højest 67 % af landets bedemænd oplyser deres priser på nettet. Begravelsesguiden.dk finder desuden, at det på mange hjemmesider både er svært at finde priserne samt vide, hvad de enkelte ydelser omfatter.

Konklusion

På baggrund af undersøgelsen kan Begravelsesguiden.dk konkludere, at det hverken er nemt at indhente priser eller sammenligne priser mellem de enkelte bedemænd. Begravelsesguiden.dk vurderer, at der er stor forskel på synligheden og brugervenligheden af de oplyste priser på nettet. Tendensen i branchen er, at bedemændene generelt er sympatiske og servicemindede, dog er priserne generelt uigennemskuelige og svære at sammenligne.

Guide til valg af bedemand

Ring og få anbefalet en godkendt bedemand

Phone71 71 11 00
Spinner

Se hvem der synes godt om os

Alzheimersforeningen Hjerneskadeforeningen Parkinsonforeningen Min Advokat