Begravelseshandlingen

Når du har udfyldt dødsanmeldelsen og evt. allerede modtaget godkendelsesattesten, kan du bedre planlægge indholdet i begravelseshandlingen.

Begreberne begravelseshandling, mindehøjtidelighed og ceremoni er synonymer, og bruges til at beskrive selve afviklingen af begravelsen.

Opgaverne kan udføres i forskellig rækkefølge, selvom det i mange tilfælde vil være en fordel at udføre dem i nævnte rækkefølge. Nedenfor finder du en oversigt over de opgaver, som skal udføres. Alle punkterne er uddybet og forklaret på denne side.

  Oversigt over opgaver

 • Aftale et møde med en præst eller ceremonileder
 • Bestille kiste og/eller urne
 • Fastsætte dato for kremering og urnenedsættelse
 • Overflytte afdøde
 • Invitere til mindehøjtidelighed og/eller mindesamvær
 • Bestille blomster
 • Fremskaffe ligklæder
 • Skrive tale

1. Aftale et møde med en præst eller ceremonileder

Så snart der er klarhed over, om begravelsen skal foregå kirkeligt (med en præst) eller borgerligt (uden en præst), kan det være en god idé at aftale et møde med hhv. en præst eller eventuelt en ceremonileder. Mere herom i følgende afsnit

Kirkelig begravelse

Ved en kirkelig begravelse foregår begravelseshandlingen typisk fra en kirke eller et kapel. Der medvirker en præst som du har mulighed for at mødes med inden. Præsten afsætter som regel god tid til at tale med dig.

  Samtalen med præsten har til formål

 • At tale om, hvordan begravelseshandlingen skal foregå.
 • At aftale hvilke salmer eller sange der skal synges. Hør og vælg salmer her.
 • At tale om, hvad præsten skal komme ind på i sin mindetale om afdøde.
 • At tale om de pårørendes tanker og følelser i forhold til dødsfaldet.

Hvis de pårørende har særlige ønsker til ceremoniens indhold, skal dette koordineres med præsten. Som udgangspunkt er alt muligt, så længe præsten kan stå inde for det.

Præsten er underlagt tavshedspligt, og er vant til at håndtere den svære situation omkring et dødsfald. Derfor kan præsten være en god samtalepartner i sorgen.

Borgerlig begravelse

Ved en borgerlig begravelses foregår begravelseshandlingen typisk fra et kapel uden medvirken af en præst, og de pårørende bestemmer derfor selv indholdet på mindehøjtideligheden.

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, og ønsker de pårørende alligevel at holde en mindehøjtidelighed, men ikke magter at arrangere den selv, kan de for ca. 3.000-3.500 kr. bestille en ceremoni hos eksempelvis Humanistisk Samfund. Arrangementet forestås af en ceremonileder, der tilnærmelsesvis fungerer som en præst. De to organisationer udfører ikke bedemandsarbejde, men kan i stedet opfattes som et alternativ til den kirkelige betjening.

Hvis du vælger at lade en ceremonileder forestå begravelseshandlingen, har du mulighed for at aftale et møde med ceremonilederen inden. Samtalen med ceremonilederen har samme formål som samtalen med præsten. Se ovenfor.

2. Bestil kiste og/eller urne

Du kan enten selv bygge eller bestille en kiste eller urne. Hvis afdøde skal bisættes, skal der både bruges en kiste og en urne. Du kan enten bestille dette hos en bedemand eller hos en ligkisteproducent. Det er ikke en særlig almindelig praksis og det er ikke nemt at finde de gode producenter. Hvis du ønsker at vide, hvor du med fordel kan bestille kiste og urne, er du velkommen til at ringe og høre os ad.

Du kan også bygge kisten og/eller urnen selv, men skal være opmærksom på, at Danske Krematoriers Landsforening stiller krav til blandt andet størrelse og materiale.

Hvis du allerede har bygget eller bestilt en kiste i forbindelse med afhentning af afdøde på dødsstedet, og opfylder denne kiste de krav som Danske Krematoriers Landsforenings stiller til kister ved begravelse og brænding, er det ikke nødvendigt at bestille endnu en kiste.

Før du går i gang med at bygge eller bestille en kiste og/eller urne, bør du læse Danske Krematoriers Landsforenings retningslinjer eller få vejledning hos en bedemand.

3. Kremering og urnenedsættelse

Hvis du bruger en bedemand, kan denne sørge for, at kisten køres på et krematorium efter begravelseshandlingen. I mange tilfælde vil denne også kunne afhente urnen. Du kan også selv køre kisten til et krematorium og afhente urnen, men husk at aftale tid og dato i forvejen.

Du vælger selv hvilket krematorium, du vil bruge. Du skal blot aflevere godkendelsesattesten til krematoriet, hvoraf det fremgår, at afdøde må kremeres. Du skal også sørge for at levere en urne til krematoriet.

Når kremeringen er færdig, modtager du et brev om, at urnen er klar til afhentning. Brevet fra krematoriet fungerer som dokumentation for, at du må afhente urnen. Det tager typisk mellem 7 og 14 dage at kremere, men du kan altid spørge din bedemand eller krematoriet om den forventede tidshorisont.

Hvis urnen skal nedsættes på en kirkegård, skal du eller bedemanden aftale en dato for urnenedsættelse med kirkekontoret.

4. Overflytte afdøde

I mange tilfælde ligger afdøde på et lighus eller et kapel i dagene mellem dødsfaldet og begravelseshandlingen. Skal afdøde for eksempel begraves ved en kirke, skal denne overflyttes hertil.

Hvis afdøde skal kremeres eller begraves et andet sted end der, hvor begravelseshandlingen foregår, skal du også sørge for transport efter begravelseshandlingen. Transporten foregår ofte i rustvogn, men intet er til hinder for, at du selv transporterer den, så længe straffeloven vedrørende sømmelighed overholdes.

5. Invitere til mindehøjtidelighed og/eller mindesamvær

I dødsanmeldelsen har du taget stilling til, hvor og hvornår begravelseshandlingen skal foregå, og du kan nu med fordel planlægge mindehøjtideligheden.

  Du skal tage stilling til

 • Hvem der skal inviteres og hvordan der gives besked
 • Om der skal inviteres til urnenedsættelse
 • Om der skal indrykkes en dødsannonce
 • Om der skal arrangeres mindesamvær (kaffebord eller gravøl) efter begravelseshandlingen
 • Hvor et evt. mindesamvær skal foregå
 • Om der skal lejes lokaler til mindesamværet
 • Om en eller flere pårørende skal holde tale under begravelsen eller mindesamværet

6. Bestille blomster

Hvis du bruger en bedemand, vil denne ofte have en oversigt over de blomster som denne kan skaffe. Hvis du ikke bruger en bedemand eller ønsker nogle andre blomster, kan du altid bestille blomster et andet sted eller plukke dem selv.

De blomster, der typisk bruges ved begravelseshandlingen er:

 • Bårebuketter
 • Båredekorationer
 • Kranse
 • Buketter til kondolence

7. Fremskaffe ligklæder

Der er ikke noget krav om, hvordan afdøde skal være påklædt ved begravelsen. Hvis du bruger en bedemand, vil denne ofte kunne tilbyde dig at købe tøj til afdøde (ligklæder). Hvis du ikke bruger en bedemand eller ønsker nogle andre ligklæder end dem bedemanden kan tilbyde, kan du vælge at bruge afdødes eget tøj.

Hvis du bruger en bedemand, kan du aflevere tøjet til bedemanden, der sørger for at påklæde afdøde inden begravelsen. Hvis ikke du bruger en bedemand, skal du selv sørge for at afdøde påklædes.

8. Skrive tale

I mange tilfælde holder en præst eller ceremonileder en mindetale om afdøde, men de pårørende kan også holde en tale. Det vil ofte tage tid at forberede sig på dette, så hvis ikke du er en rutineret tekstforfatter, kan du med fordel begynde at overveje talens indhold og form tidligt i forløbet.

Ring og få anbefalet en godkendt bedemand

Phone71 71 11 00
Spinner

Se hvem der synes godt om os

Alzheimersforeningen Hjerneskadeforeningen Parkinsonforeningen Min Advokat