Den første beslutning

Inden du som pårørende begynder at planlægge begravelsen er det vigtigt, at du har taget stilling til, om afdødes krop skal undersøges, og om afdødes organer skal doneres.

    De første ting du skal tage stilling til

  • Om afdøde skal afhentes på dødsstedet
  • Om afdøde skal obduceres
  • Om afdøde skal donere organer

1. Afhentning af afdøde

I mange tilfælde kører en ambulance afdøde til hospitalet, så en læge kan føre ligsyn med afdøde og udstede en dødsattest. I andre tilfælde kan der føres ligsyn på dødsstedet og der udstedes en dødsattest med det samme. I sidstnævnte tilfælde kan de pårørende komme ud for, at de selv skal sørge for transport af afdøde til lighus eller kapel (dødsboet betaler) - du kan evt. bestille rustvognskørsel hos en bedemand.

I de fleste af de tilfælde, hvor politiet har været på dødsstedet, rekvirerer de en ligvogn (politiet betaler).

Du skal være opmærksom på, at loven foreskriver, at afdøde først må anbringes i en kiste eller føres på kapel, når en læge har udstedt en dødsattest. Der er imidlertid ingen regler for, hvordan afdøde må transporteres. Dog betinger straffeloven, at behandling af lig foregår sømmeligt. Der er heller ingen krav om, at du skal bruge en bedemand, selvom det i de fleste tilfælde vil være den nemmeste løsning. Hvis du benytter en bedemand til afhentning af afdøde, kan du enten benytte egen kiste eller bestille en hos bedemanden. Såfremt kisten udelukkende benyttes til transport, er der ingen krav til kistens materialer eller størrelse. Dog er det bestemt ved lov, at afdøde skal anbringes forsvarligt således, at afdøde bl.a. skånes for ydre påvirkninger. Påtænker du også at bruge kisten til begravelse eller kremering, bør du læse Danske Krematoriers Landsforenings retningslinjer eller få vejledning hos en bedemand.

2. Obduktion

Efter dødsfaldet skal familien i nogle tilfælde tage stilling til en begæring om, at afdøde skal obduceres.

En begæring om obduktion kan foreligge fra politiet, hvis de har været eller bliver involveret i dødsfaldet. Denne obduktion betegnes ‘retslægelig obduktion’. Som pårørende kan man modsætte sig obduktionen, og politiet skal da have rettens kendelse for at kunne få udført obduktionen. Politiet involveres ikke kun i dødsfald, hvor der kan være tale om strafbare forhold.

Andre obduktioner udføres for at hjælpe lægevidenskaben og begæres af hospitalet. Denne type obduktioner kræver afdødes skriftlige samtykke (evt. i donorkort). Samtykket fra afdøde kan være givet under forudsætning af de pårørendes accept. I de tilfælde, hvor der ikke foreligger skriftligt samtykke fra afdøde, må der kun foretages lægevidenskabelig obduktion, hvis afdøde eller afdødes nærmeste ikke har udtalt sig imod det. Endeligt kan en begæring om obduktion komme fra et forsikringsselskab, hvis dødsårsagen eller dødsmåden kan have forsikringsmæssig relevans. Man har ikke som pårørende krav på, at den afdøde obduceres.

3. Organdonation

Organdonation i forbindelse med transplantation, kan kun foretages såfremt en person erklæres hjernedød. Hvis afdøde ikke har tilkendegivet, at han/hun vil donere sine organer, kan afdødes nærmeste pårørende træffe beslutning herom.

Pårørende til afdøde kan derimod ikke modsætte sig organdonation, hvis afdøde skriftligt har truffet bestemmelse herom medmindre afdøde har bestemt, at beslutningen er givet under forudsætning af de pårørendes accept.

Hvis afdøde er under 18 år, skal forældremyndighedens indehaver altid give samtykke til indgrebet.

Ring og få anbefalet en godkendt bedemand

Phone71 71 11 00
Spinner

Se hvem der synes godt om os

Alzheimersforeningen Hjerneskadeforeningen Parkinsonforeningen Min Advokat